Araba Motor Arızaları Ve Sebepleri Nelerdir?

Sinan Tektaş

Motorda Yağ Sarfiyatı Sebepleri Nelerdir?

1- Contalarda yağ kaçağı vardır.

2- Piston segmanları aşınmış olduğundan yağ kaçırmaktadır.

3- Motor çalışırken egzoz borusundan mavi duman çıkıyorsa bu, umumiyetle segmanların yağ kaçırdığına işarettir. Veya subap lastiklerinin aşınmasından dolayı yanma odasına yağ sızıntısı olabilir.

4- Piston ve silindirler aşınmıştır.

5- Silindir gövdesi kapak cıvatalarının sıkılmasıyla çarpılmıştır.

6- Emme supabının kayıtları ve supap sapları arasındaki boşluk, silindire yağ kaçıracak kadar büyümüştür.

7- Vakum pompası diyaframı delinmiş olduğundan, karterden emme manifolduna yağ emilmektedir.

8- Ana ve biyel yataklarının fazla aşınmış olması, fazla miktarda yağın silindir duvarlarına sıçramasına sebep olmaktadır.

9- Yağ basınç kontrol supabının arızalı veya tıkanmış oluşu sebebiyle yağlama yağının basıncı çok yükselmiştir.

10- Piston pimleri basınçlı olarak yağlanıyorsa pimin gevşek olması silindire yağ geçişini çoğaltmaktadır.

11- Motorda çok ince yağ kullanılmıştır. Yahut soğukta uygun kalınlıkta olan yağın kalitesi iyi olmadığı için, motor ısındığı zaman çok incelmektedir. Bu sebeple motorun yağ sarfiyatı yükselir.

Motorda Güç Kaybı Sebepleri Nelerdir?

Şunu akıldan çıkarmamalıdır ki, motorun çalıştığı yerin yüksekliği motor gücüne tesir etmektedir. Normal bir yükseklik için ayar edilmiş bir motor daha yükseklere çıktığı zaman çalışmasını bozar ve gücünden kaybeder. Yükseklerde de normal çalışacak şekilde ayarlanmış bir motorun karbüratörü alçak yerlerde kendi kendine zengin karışım verecek durum alır.

Böyle bir otomobilin ayarı değiştirilmeden deniz seviyesine inilecek olursa rölanti devrinde hissedilir şekilde bir artma ve muhtemelen motorda erken ateşleme olacaktır. Bunun dışında aşağıdaki sebeplerden de motorda güç kaybı olabilir.

l- Ateşleme zaman ayarı ayarsızdır.

2- Distribütörde ağırlıklı avans iyi çalışmıyor.

3- Vakum avansı iyi çalışmıyor.

4- Platinler yanmış, kirlenmiş, sıkışmış yahut yayının gevşekliğinden dolayı sıçramaktadır.

5- Bujiler arızalıdır.

6- Buji kabloları arızalıdır.

7- Ateşleme bobini arızalıdır.

8- Karbüratör arızalıdır.

9- Motor kompresyonu iyi değildir.

10- Motorda erken ateşleme vardır.

11- Manifold ısı kontrol kelebeği kapalı olarak sıkışmıştır.

12- Karbüratörde; hava filtresinin kirli, jikle kelebeğinin tam açık olmaması sebebiyle hava girişi zorlukla karşılaşmaktadır.

13- Karbüratörün gaz kelebeği manivelası kelebek milinde gevşemiştir.

14- Gaz kelebeği kumanda tertibatı (gaz pedalından kelebeğe kadar) ayarsızdır. Kelebek tam açılmıyor.

15- Karbüratör kapış pompası çalışmıyor.

16- Yakıt pompası iyi çalışmıyor.

17- Egzoz borusu, susturucu ve egzoz çıkış borusu kısmen tıkalıdır.

18- Debriyaj kaçırıyor.

19- Aktarma organlarında aşağıdaki sebeplerden dolayı bir sıkışıklık vardır.

a) Frenler sürtüyor.

b) Tekerlek göbek yatakları çok sıkıdır.

c) Vites kutusu tertibatının eksenlerinde kaçıklık vardır.

d) Arka tekerlek aksları eksenlerinde kaçıklık vardır.

e) Lastiklerin havası azdır.

20- Diferansiyelde dişli oranları yanlıştır.

21- Tekerlek çapları büyüktür.

22- Supap zaman ayarı bozuktur.

23- Hız göstergesi bozuktur (hızı az gösteriyor)

Motordan Gelen Sesler

Ana Yatak Sesi Sebepleri Nelerdir?

Ana yatakta fazla boşluk olduğu, motor yük altında iken duyulan boğuk kuvvetli yatak vuruntularından anlaşılır. Eğer bütün ana yataklar fazla boşlukluysa hemen dikkati çekecek şekilde motordan anormal sesler gelecektir. Yatak sesleri motor çalışırken muntazam olarak duyulur. Sesin geldiği yer bujilere giden buji kablolarını kısa devre yapmak suretiyle tespit edilebilir. Böyle bir araştırmada buji kısa devre yapıldığında yataktan gelen ses kayıp oluyor, yahut azalıyorsa, kısa devre yapılan bujinin silindirine ait yatakların boşluğu fazladır. Bu muayene otomobilin büyük viteste 25 km lik hızına tekabül eden yüksek rölanti devrinde veya yolda yapılabilir. Bu durumda araç yüklenirse ana yatak sesi çoğalır. Bazı hallerde yatakta vuruntu yapacak boşluk olmadığı halde, kullanılan yağın çok ince oluşu yatak yağ filmini incelteceği için de yatak vuruntuları duyulabilir. Böyle hallerde yağın, kalitesini ve yağlama donanımını kontrol ettikten sonra, yatak boşlukları hakkında karar vermek gerekir.

Volan Sesi Sebepleri Nelerdir?

Eğer volan bağlantılarında boşluk varsa muntazam olarak motordan vuruntu sesi yahut şıkırtı gelir. Bu sesin volan gevşekliğinden ileri geldiğini anlamak için vites boşta, motor yüksek rölantide çalışırken kontak anahtarı kapatılır. Bu anda motordan bir vuruntu sesi gelirse muhtemelen volan bağlantılarında boşluk vardır.

Piston Kolu Yatak Sesi Sebepleri Nelerdir?

Piston kollarında yatak boşluğunun fazla olması madeni bir vuruntu sesi çıkarır. Bu ses otomobil 45 km civarında bir hızla, düz yolda giderken gaz kelebeği kapandığı zaman duyulur. Bu muayene araç dururken yapılıyorsa motor devrini yeteri kadar yükseltecek şekilde gaz kelebeği açılır ve hemen kapanırsa boşluğu fazla olan biyel yataklarının sesi duyulacaktır. Bujileri kısa devre yapmak suretiyle sesin azalmasından yahut kayıp olmasından hangi silindire ait kol yatağının arızalı olduğu anlaşılabilir. Bazı hallerde piston kol yatak boşlukları ses yapacak kadar boşluklu olmadığı halde, kullanılan yağın çok ince oluşu ve yatakların yağlanması aynı sesi yapabilir.

Motorda yağlama donanımı normal olduğu halde, gerek ana, gerek piston kolu yataklarından ses geliyorsa ilk fırsatta yataklar yenileştirilmeli, yahut boşluğu azaltacak tedbirlere başvurmalıdır. Aksi halde motorda pahalıya mal olacak hasarlar meydana gelebilir.

Piston Pimi Sesi Sebepleri Nelerdir?

Piston piminden, pistondan ve piston kolundan gelen sesleri birbirinden ayırmak güçtür. Piston pimi sesi, keskin çift vuruntu sesidir. Motor rölantide çalışırken daima duyulur. Vuruntu yapan pimin ait olduğu silindirdeki buji kısa devre yapıldığı zaman (plastik saplı bir tornavidayla) pim vuruntuyu artacaktır. Bununla beraber bazı motorlarda pim sesi aracın en büyük viteste 10-50 km hızına tekabül eden motor hızında daha iyi belli olmaktadır. Tereddüde düşüldüğü zaman yukarıdaki muayene yolda da yapılabilir.

Ayrıca piston pimleri; emniyet pimlerinin, yaylarının bozulması yahut kırılmasıyla silindir yüzüne de sürtebilir.

Piston Sesi Nedir? Piston Çarpması Nedir?

Piston silindir içinde aşağı yukarı hareket ederken silindir duvarlarına çarpmak suretiyle ses çıkarabilir. Bu ses kapalı bir yerde sert cisme vuran ağaç tokmak sesine benzeyen boğuk, uğultulu bir sestir. Pistonla silindir arasındaki normal boşluğun büyümesi bu sesin meydana gelmesine esas sebebi teşkil eder. Çarpma sesi motor soğukken duyuluyor, fakat motor ısındıktan sonra kayboluyorsa, ortada ciddi bir durumun olmadığı söylenebilir. Ancak, piston sesinin duyulduğu hallerde kesin karar verebilmek için motorun ilgili parçalarını muayene etmek faydalı olur. Çünkü silindir duvarlarının veya pistonun fazla aşınmış olması, piston eteğinin bozulması (kapanması), piston boşluğunun fazla verilmiş olması veya piston kolunun eksenden kaçık bağlanmış olmayı piston çarpmasına ayrı ayrı sebep teşkil edebilir. Bu hataların önüne geçilmezse boşluk kısa zamanda artacak ve motorun gücünü azaltacaktır.

Segman Sesi Sebepleri Nelerdir?

Piston segmanlarının sesi şıkırtı şeklinde olur ve supap sesine çok benzer. Ancak, gaza basıldığı zaman segman sesleri çoğalır, oysa gaza basılınca supap sesleri azalmaktadır. Piston ve segman sesleri aşağıdaki sebeplerden ileri gelebilirler:

1- Pistonla silindir arasındaki boşluk fazladır.

2- Silindir ovalleşmiş ve konikleşmiştir.

3- Segmanlar, silindirin üst tarafında meydana gelen aşıntı kenarlarına çarpmaktadır.

4- Piston üstünde yığılmış olan kurum, silindir kapağına değmektedir.

5- Piston, kapak contasına sürtmektedir.

6- Piston segmanı kırılmıştır.

7- Segmanların yuvaları içindeki yan boşluğu fazladır.

8- Piston segmanı yuvaları kırıktır.

9- Piston kırıktır.

Supap Seslerin Sebepleri Nelerdir?

Supap sesleri; supaplar civarından gelen şıkırtı sesleridir. Ses daha tiz ve nettir supap yakınından rahatlıkla duyulabilir.

1- Supap boşluğu fazla olduğu için “şık şık” sesi vermektedir. Supaplar ayarsızdır. Hidrolik iticili supaplarda iticiler arızalıdır. Supap itme çubukları yahut supap manivelaları (külbütör) eğilmiştir.

2- Bilhassa üstten supaplı motorlarda supap tertibatının yağlanması yetersizdir.

3- Supap tertibatının herhangi bir yerinde aşınma vardır. Özellikle külbütör uçları oyulmuştur. (Uçlar taşlanır).

4- Supap yayı kırıktır.

5- Supap yayları zayıftır.

6- Supap yayları sıkışmıştır.

7- Supap sapıyla kayıt arasındaki boşluk fazladır. Supap kayıtı yenisiyle değiştirilir.

8- Eksantrik milde kam yüzleri bozulmuştur.

9- Supap kayıtları içinde supap sapları incelmiştir. Supaplar değiştirilmelidir.

10- Supap yüzü ekseni sap ekseniyle aynı değildir. Supap taşlanır.

11- Supap yuvası ekseni supap sapı ekseniyle aynı değildir. Supap yuvası freze edilir.

12- Üstten supaplı motorlarda supap kapağını fazla sıkmak normal supap sesini çoğaltır.

Hidrolik Supap İticilerinden Neden Ses Geliyor?

Hidrolik supap iticilerinden supap sesine benzeyen şıkırtıların gelmesi iticilerin vazifesini iyi yapmadığına işarettir. Az çok hidrolik iticiler motor soğukken çalıştırıldığında ses yaparsa da motor normal sıcaklığını bulduktan sonra sesin kaybolması lazımdır. Hidrolik iticiler ses yapıyorsa, yağ basıncı yetersizdir. Basınç yetersizliğine sebep, yağın köpüklenmesi olabilir. Bu durumda yağ kontrol çubuğu seviye işareti civarında kabarcıklar görülür. Yağın köpüklenmesine, yağın içine su karışması, motorda yağın fazla oluşu yahut az oluşu sebep olabilir. Hidrolik iticiler ayar edilebilir şekilde yapılmışsa, bu ayarın bozulmasıyla da ses yaparlar. Sesi yok etmek için katalog değerlerine göre ayar yapılır.

İticilerin Birinden Neden Ses Geliyor?

1- İticinin içindeki plancır, yuvasında çok sıkıdır.

2- İtici yayı zayıf yahut kırıktır.

3- Bilya supap kaçırıyor.

4- Plancır (küçük piston) aşınmıştır.

5- Emniyet segmanları (eğer varsa) yanlış takılmış yahut takılmamıştır.

6- İticiye basınçlı yağ gelmiyor.

7- Plancır yuvasında normal aşıntı vardır.

Eğer bilya supap kaçırıyorsa, itici aseton nevinden bir temizleyici içinde temizlenmelidir. Zaten hidrolik iticiler sık sık temizlemeyi gerektirecek bir düzen içindedir. Aksi halde arıza yaparlar.

Mumlaşma ve kirli yağ, hidrolik iticinin başlıca arıza sebepleridir. Bu sebeple motor yağının temizliğine dikkat etmeli ve motor yağını seçerken en uygun yağı seçtikten sonra başka cins yağ kullanmamalıdır. Yanmış yağın diğer bir yağla karıştırılıp kullanılması mumlaşmaya sebep olacağından, iticilerde tutukluk yapar. Yağı değiştirmeden uzun süre kullanmak, yağ filtresini zamanında değiştirmemek, iticilerin sık sık arıza yapmasına sebep olur.

Eksantrik Mil Dişlilerinden Neden Ses Gelir?

1- Dişlilerin dişleri veya milleri arasında fazla boşluk vardır.

2- Dişliler aynı düzlem içinde değildir. (Birbirine karşı eğiktir).

3- Dişliler çok sıkıdır (Dış boşlukları azdır).

4- Eksantrik mil dişlisi kamasının kalın olması sebebiyle dişli merkezden kaçmıştır.

5- Eksantrik milde veyahut anamilde boyuna boşluk fazladır.

6- Dişlerde eğilme veya kırık vardır.

Eksantrik Milinin Zincirinden Neden Ses Gelir?

1- Aşıntı sebebiyle zincir gevşemiştir.

2- Zincir lokmaları aşınmıştır.

3- Zincir lokmalarının pimleri aşınmıştır.

4- Zincir lokmaları eksenden kaçıktır.

5- Anamil ön ana yatak boşluğu fazladır.

6- Eksantrik mil ön yatak boşluğu fazladır.

7- Damper yahut kasnak gevşektir.

Motor Bağlantıları Gevşek Olduğu Zaman Ne Olur?

Motor bağlantıları gevşek olduğu zaman daha ziyade araç hareket halinde iken gaza basılıp bırakıldığı zaman ses gelir. Bu halde duyulan ses boğuk bir vuruntu sesidir.

Anamil Boyuna Gezinti Boşluğu Olduğu Zaman Ne olur?

Anamil boyuna gezinti boşluğu fazla olduğu zaman, umumiyetle motor rölantide çalışırken, zaman zaman da yüksek devirde keskin bir çarpma sesi duyulur. Ancak, debriyaja basıldığı zaman bu ses kaybolacaktır.

Devirdaim Su Pompası Neden Ses Geliyor?

1- Su pompası hareket kasnağı gevşektir.

2- Pompanın elemanı (rotoru) milinde gevşemiştir.

3- Pompa milinin boyuna gezinti boşluğu fazladır.

4- Pompa milinin burç (yatak) boşlukları fazladır.

5- Pompa elemanının kanatları muhafazasına sürtmektedir.

Aracımın Rölantisi Neden Düzensiz?

Motor rölantide çalışırken düzgün çalışamıyorsa bunun sebebi; ya karbüratörde çok zengin karışım hazırlanması, yahut herhangi bir sebeple motorda gayri muntazam patlamaların meydana gelmesiyle teklemelerin olmasıdır. Bunların belli başlı sebepleri önem sırasına göre aşağıda sıralanmıştır.

1- Rölanti memesi yahut rölanti kanalları kirlenmiştir.

2- Rölanti ayarı zengin ayar edilmiştir.

3- Hava filtresi kirlidir.

4- Şamandıra ayarı çok yüksektir.

5- Jikle çok kapalıdır.

6- Yakıtın uçuculuğu çok fazla, yahut çok azdır.

7- Emme manifoldunda hava kaçağı vardır.

8- Yakıt pompası basıncı çok yüksek, yahut çok alçaktır.

9- Karbüratörün memeleri tıkanmıştır.

10- Platin aralıkları çok geniş, yahut dardır.

11- Buji tırnak aralıkları çok geniş, yahut dardır.

12- Platin kolları sıkışmaktadır.

13- Bazen ateşlemede tekleme meydana gelmektedir.

14- Supaplar kaçırıyor.

15- Supaplar yahut külbütörler sıkışmıştır.

16- Supap yayları kırılmıştır.

17- Supap boşlukları yoktur. (Supap ayarı bozuk).

18- Hidrolik supap iticileri supapların kapanmasına mani olmaktadır.

Aracım  Düşük Devirde [Rölanti] Tekliyor?

1- Bujiler arızalıdır.

2- Buji tırnak aralıkları çok kapalıdır.

3- İkinci devre bağlantıları kirli, paslı yahut buji kabloları arızalıdır.

4- Distribütör kapağı çatlak veya içindeki çevresel elektrot uçları yanmış yahut aşınmıştır.

5- Karbüratör hava filtresi kirlidir.

6- Supaplarda kaçak vardır.

7- Platin aralıkları çok kapalıdır.

8- Karbüratör ayarsızdır.

a) Şamandıra ayarı çok yüksek veya çok alçaktır.

b) Şamandıra iğnesi kaçırıyor.

c) Karbüratör memeleri yanlış veya gevşektir.

d) Rölanti hava kanalı veya yakıt memesinde kısmi tıkanıklık vardır.

e) Karbüratör veya manifold flanşı eğilmiş yahut yüzü yaralanmıştır.

9- Yakıt pompası emme klapesinde kaçak vardır.

10- Supap kayıt boşluklarının büyümesi sebebiyle supap sapları etrafından hava kaçağı vardır.

Arabanın Motoru Neden Düzgün Çalışmıyor? Arabam Neden Stop Ediyor? 

Motorun rölantide düzgün çalışmamasının ve durmasının sebepleri çok çeşitlidir. Aşağıda sıralanmış sebepler, zor çalışmaya ve teklemeye sebep olarak gösterileceği gibi, motorun düzgün çalışmamasına ve durmasına da sebep olabilirler.

1- Motorun rölanti devri çok düşüktür, karbüratörden ayar edilir.

2- Emme manifoldu bağlantılarında, contasında hava kaçakları vardır. Yahut cam sileceği hortumu borusundan çıkmıştır. Emme manifoldu contasında hava kaçağı muayenesi yapmak için; motor rölanti de çalışırken bir yağdanlıkla conta etrafına yağ sıkılır. Motorun çalışması düzeliyorsa, manifoltda hava kaçağı var demektir. Civataları sıkılır, olmazsa contalar değiştirilir.

3- Platinler arızalıdır.

4- Supaplar kaçırmaktadır, vakum kontrolü yapılır.

5- Buhar tamponu vardır.

6- Karbüratör çok zengin karışım hazırlamaktadır. Gaz analiz cihazıyla egzoz gazlarından karbüratörün muayenesi yapılır.

7- Supap boşlukları çok azdır, supap ayarı yapılır. Karbüratörde jikle ısınıncaya kadar motorun rölanti üstü bir hızda çalışması için yüksek rölanti tertibatı varsa, jikle kelebeği tamamen açılıncaya kadar yüksek rölanti kısmının gaz kelebeğini kısmen açık durumda bulundurması gerekir. Aksi halde ısınıncaya kadar motorun çalışması düzgün olmayacak yahut duracaktır. Bu durumda yüksek rölanti tertibatı ayar edilmelidir.

Bilhassa hidrolik kavramalı veya tork konvertörlü otomobillerde gaz kelebeği aniden kapandığı zaman motor durmaktadır. Bu anormalliği gidermek için karbüratöre motorun durmasını önleme tertibatı (dashpot) denilen bir tertibat ilave edilmiştir. Amortisör gibi çalışan bu tertibat bir diyafram ve bir de küçük tek yönlü supaptan ibarettir. Diyafram milini bir yay ileri doğru iter. Gaz pedalından ayak çekilince gaz kelebeğinin kapanmasına biraz kala kelebek bağlantısı diyafram miline yaslanır ve diyafram yavaş yavaş hareket edeceğinden gaz kelebeği de yavaş yavaş kapanacak ve motorun durması önlenecektir. Eğer tertibatın ayarı iyi değilse motor duracak yahut çok anvelede kalacaktır. Bu halde gerekli ayarı yapmak gerekir.

Motor düzgün çalıştığı halde araç hareket ettiğinde çalışması bozuluyor yahut duruyorsa arıza daha ziyade yakıt sistemindedir.

1- Yakıt deposu boştur.

2- Buhar tamponu vardır.

3- Yakıt borularında don vardır.

4- Yakıt içinde su vardır.

Motor Neden Fazla Benzin Yakar? Arabamın Neden Boğuluyor?

Motorun emme manifoldu veya silindirleri içinde sıvı benzinin toplanmasına boğulma denir. Bu durum karışımın yanmayacak kadar zengin olmasına sebep olur.

Eğer karbüratörün jiklesi, gaza tam basıldığında açılıyorsa ki, bir miktar açılması gerekir. Gaz pedalı sonuna kadar basılı vaziyette (ayağı zaman zaman gaz pedalından çekmeden) marşa bir süre basılırsa motor fazla benzini dışarı atarak çalışmaya başlayacaktır.

Jiklesi gaz kelebeğiyle kumandalı olmayan tiplerde jikle elle yahut bağlamak suretiyle açık tutularak, yine gaza basılmak suretiyle motor çalışıncaya kadar marşa basılır. DİKKAT: Bu işi yaparken gaz pedalını katiyen pompalamamalıdır.

Motor, jiklenin kapalı kalmasıyla yahut araç dururken karbüratörden sızan yakıtla boğulabileceği gibi eğer, karbüratör çok zengin karışım yapıyorsa manifoldda benzinin toplanmasıyla araç yolda giderken de boğulabilir ve durur. Bu durumda yine, yukarda yapılan işlemlere göre fazla yakıt dışarı atıldıktan sonra motor çalışacaktır.

Arabamın Yakıt Sarfiyatı Neden Arttı?

1- Jikle gerektiği gibi çalışmıyor, kontrol edilir.

2- Otomatik jikle ayarsızdır.

3- Karbüratörün boğulmayı önleyici jikle tertibatı ayarsızdır.

4- Karbüratör şamandıra ayarı çok yüksektir, uygun mastarla veya ölçüsüne göre ayar edilir.

5- Şamandıra iğnesi kirlenmiş yahut aşınmıştır, temizlenir yahut değiştirilir.

6- Şamandıra sıkışmış yahut yakıt yüzüne gelen tarafı içeri doğru eğilmiştir; yenisiyle değiştirilir.

7- Şamandırada delik vardır, karbüratörcüde tamir ettirilir.

8- Yakıt pompasının basıncı çok yüksektir, cihazlar yardımıyla motor ayarı yapan bir atölyede pompa basınç kontrolü ve ayarı yaptırılır.

Arabam Yüksek Devirde Neden Tekliyor?

1- Motor üzerindeki bujiler sıcaktır. Daha soğuk tipteki bir bujiyle değiştirilir.

2- Platin aralıkları çok açıktır.

3- Platin kolları eğilmiş veya sıkışmıştır.

4- Platin yayı gerilimi zayıflamıştır.

5- Supaplar sıkışmıştır.

6- Supap yayları supapları kapamayacak kadar zayıflamıştır, yahut kırılmıştır.

7- Ara sıra karbüratöre gelen yakıt miktarı azalıp çoğaldığı için karışım zaman zaman yanmayacak kadar fakirleşmektedir.

8- Yakıt donanımında kısmi (motoru tamamen durdurmayacak kadar) buhar tamponu meydana gelmiştir.

9- Ateşleme kıvılcımı zayıftır.

10- Egzoz manifoldu kurumla tıkanmıştır.

11- Egzoz manifoldunda, susturucuda ve egzoz borusunda gaz çıkışını güçleştiren bir tıkanıklık vardır.

12- Ateşleme zaman ayan bozuktur.

13- Distribütörde ağırlıklı avans iyi çalışmıyor.

14- Emme manifoldu ısıtıcısı kapalı olarak sıkışmıştır.15- Karbüratör hava filtresi tıkalı

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]