İş Makinası Nedir?

Sinan Tektaş

İş makineleri, inşaat ve yapı sektöründe çeşitli işlerde (kara yolu yapım, bakım ve onarımı, su kanalları yapımı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb.) kullanılan çok amaçlı makinelere verilen ad. İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun harici kullanıldıkları alanlara göre de sınıflara ayırmak mümkündür.

İş makinaları genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bu makinalar yaptıkları işlere göre ise çeşitli gruplara ayrılır. Bunlardan bazılarıloder(yükleyici) bekoloder(yükleyici-kazıcı) ekskavatör silindir greyder skreyper dozer ve diğer iş makinalarıdır. 

Bu Yapı Makineleri ;
a) Ekskavatörler (Kazıcılar - Yükleyiciler)
b) Dozerler (Kazıcı - Öteleyiciler)
c) Skreyperler (Kazıcı - Yükleyici - Taşıyıcı - Sericiler)
d) Loaderler (Yükleyiciler)
e) Ripperler (Zemin gevşetici - Yumuşatıcılar)

Olmak üzere 5 temel iş makinesi gurubu olarak ele alınacak ve bu guruplar da kendi içinde
fonksiyonel alt guruplar şeklinde incelenecektir.

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]