P0400 P0401 P0402 Ariza Kodu

Sinan Tektaş

Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası P0400 P0401 P0402 Arıza Kodları

ECU, motor devri, motor yükü, motor sıcaklıklığı, emilen havanın miktarı ve basıncı gibi değerleri kullanarak, emme manifolduna ne kadar egzoz gazı gönderileceğine (egr oranına) karar verir ve bu miktarı egr valfini kullanarak ayarlar. Yönlendirilen egzoz gazı çok fazla veya çok az olduğunda, yani egr oranı bozulduğunda hafızaya P0400 P0401 veya P0402 arıza kodlarından biri ya da birkaçı kaydedilir.

Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası P0400 P0401 P0402 Arıza Kodları

  1. P0400 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası
  2. P0401 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış
  3. P0402 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış

P0400 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası: Emme manifoldunda yönlendirilen egzoz gazının akışında bir arıza meydana geldiğinde (EGR oranı bozulduğunda), OBD sisteminde P0400 arıza kodu kaydedilir.

P0401 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış: EGR valfi tarafından emme manifolduna yönlendirilen egzoz gazı miktarı yetersiz (az) olduğunda, OBD sisteminde P0401 arıza kodu kaydedilir.

P0402 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış: EGR valfi tarafından emme manifolduna yönlendirilen egzoz gazı miktarı fazla olduğunda, OBD sisteminde P0402 arıza kodu kaydedilir. Aşağıda P0400 P0401 P0402 arıza kodları detaylı olarak açıklanmıştır.

P0400 ARIZA KODU - Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası

Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası: Emme manifoldunda yönlendirilen egzoz gazının akışında bir arıza meydana geldiğinde (EGR oranı bozulduğunda), OBD sisteminde P0400 arıza kodu kaydedilir.

P0400 Arızasının Belirtileri (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası

1. Motor arıza lambası yanar.

2. Sürüşte bir fark hissedilmeyebilir.

3. Yanma odası sıcaklığı ve egzozdaki azot oksit (NOx) emisyonu artar.

P0400 Arızasının Sebepleri (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası

1. EGR kanalları ve boruları kurumdan tıkanmış.

2. EGR valfi kurum kaplanmış ve aşırı kirlenmiş.

3. EGR valfi bozuk (Bkz: EGR Valfi Arızası).

4. EGR valfi bir elektrikli motorsa kablo-soket bağlantısında elektriksel arıza var.

5. EGR valfi bir diyaframlı vakum/basınç tüpüyle çalışan tipteyse; diyaframlı tüp arızalı, diyaframı yırtılmış, sıkışmış yamulmuş olabilir.

6. EGR valfi bir diyaframlı vakum/basınç tüpüyle çalışan tipteyse; diyaframlı tüpe vakum/basınç dozajlayan selenoid valf arızalı olabilir. Bu selenoid valfin kablo-soketlerinde elektriksel arıza olabilir. Bu selenoid valfin ince hortumları çatlak-yırtık-gevşek-çıkmış olup sızdırıyor veya tıkanmış olabilir.

P0400 Arızasının Kontrolleri ve Çözümü (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Akış Arızası

1. Diyagnostik tekniği adımları sırasıyla uygulanarak arıza kodları kesinleştirilir. Başka arıza kodları beraberinde geliyor mu bakılır, başka arızalar bu arızaya sebep oluyor olabilir, bu sebeple başka arıza kodları öncelikli giderilir.

2. Bilgisayarlı diyagnostik programıyla EGR valfi kumanda edilip çalıştırılır ve çalışma durumu ve motor tepkileri gözlemlenir (aktör testi).

3. Bilgisayarlı diyagnostik programıyla, egr valfi konum sensörü değerleri okunur ve mantıksal sınama-yorumlama yapılır (parametre okuma).

4. Bu bir diyaframlı vakum/basınç tüplü kumandalı (elekropnömatik) bir egr valfiyse, bu mekanizma elle itilip çekilerek serbestçe hareket edip etmediği kontrol edilebilir. Motor çalışırken bu işlem yapıldığında motor tepkisi dinlenir. Hareket etmiyorsa sıkışıp kalmış demektir. Valf hareket ettirilmesine rağmen motor tepkisi değişmiyorsa, kurum kaplanmış ve tıkanmış demektir, temizlenmesi gerekir.

5. Bu bir diyaframlı vakum/basınç tüplü kumandalı (elekropnömatik) bir egr valfiyse, selenoid valfin elektriksel kontrolleri yapılır. Selenoid valfin ince hortumlarının sızdırmazlığı kontrol edilir. Hortumlar kaçak yapıyorsa değiştirilir, selenoid valf arızalıysa değiştirilir.

6. EGR valfi elektronik tipte bir valfse, bu manyetik (elektrovalf) bir valf veya elektrik motorlu bir valf olabilir. Bu valfin kurumla kaplanmış ve tıkanmış olup olmadığına bakılır, gerekirse temizlenir. Kablolarında kopukluk, kısa devre, temassızlık var mı kontrol edilir. Soketlerinde korozyon veya kopukluk var mı kontrol edilir, korozyon kirlilik varsa kontak spreyiyle temizlenir, elektriksel arıza varsa giderilir. 

EGR valfinin elektriksel kontrolleri yapılır, bozuksa değiştirilir.

P0401 ARIZA KODU - Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış

P0401 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış: EGR valfi tarafından emme manifolduna yönlendirilen egzoz gazı miktarı yetersiz (az) olduğunda, OBD sisteminde P0401 arıza kodu kaydedilir.

P0401 Arızasının Belirtileri (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış

1. Motor arıza lambası yanar.

2. Motor yüke bindiğinde vuruntulu çalışma oluşabilir.

P0401 Arızasının Sebepleri (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış

1. Yukarıdaki P400 arıza kodunda açılanan sebeplere bakınız.

P0401 Arızasının Kontrolleri ve Çözümü (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Yetersiz Akış

1. Yukarıdaki P400 arıza kodunda açılanan kontrollere bakınız.

P0402 Arıza Kodu - Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış

P0402 Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış: EGR valfi tarafından emme manifolduna yönlendirilen egzoz gazı miktarı fazla olduğunda, OBD sisteminde P0402 arıza kodu kaydedilir.

P0402 Arızasının Belirtileri (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış

1. Motor arıza lambası yanar.

2. Motor gücünde azalma.

3. Rölanti devrinin dalgalanması-bozulması.

P0402 Arızasının Sebepleri Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış

1. Yukarıdaki P400 arıza kodunda açılanan sebeplere bakınız.

P0402 Arızasının Kontrolleri ve Çözümü (Egzoz Gazı Yeniden Çevrimi (EGR) Fazla Akış

1. Yukarıdaki P400 arıza kodunda açılanan kontrollere bakınız.

Benzer arıza kodları: P0403 P0404 P0405 P0406 P0407 P0408

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]