Klasik Distributörlü Ateşleme Sistemi Nedir?

Sinan Tektaş

Distribütörlü Klasik Tip Ateşleme Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Hangi Parçalardan oluşur?

Distribütörlü Klasik Tip Ateşleme Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Hangi Parçalardan oluşur?

Platinler kapalıyken primer devreden geçen akım platinler üzerinden devresini tamamlar. Primer devre üzerinde manyetik alan oluşur.

Distribütör mili dönerek kam köşesi platinleri açtığı anda primer devre akımı kesilir. Primer devredeki manyetik alan akım kesildiği için hızla düşer. Faraday kanununa göre değişen bu manyetik alan sekonder devrede yüksek gerilim (20000 –25000 volt) endüklenmesine sebep olur. 

Bobinden distribütör orta kulesine yüksek gerilim kablosu vasıtasıyla getirilen yüksek gerilim tevzi makarasına iletilir. Distribütör miliyle beraber dönen tevzi makarasının ucu hangi buji kulesini gösteriyorsa gerilim o kuleye, oradan da yüksek gerilim kablosuyla ilgili bujiye iletilir. Yüksek gerilim kabloları distribütör dönüş yönüne ve ateşleme sırasına göre takılmıştır. Bu sayede bujiler ateşleme sırasına göre çakarlar.

Klasik ateşleme sistemi iki temel devreden oluşur, bunlar primer (birincil) devre ve sekonder (ikincil) devredir. Primer (birincil) devre, düşük gerilim (12 volt) devresidir. Sekonder devre, yüksek gerilim (20-30 bin volt) devresidir.

Primer devre elemanları şunlardır: Akü (Batarya), kontak anahtarı, endüksiyon bobinindeki primer sargılar, distribütördeki platin takımı, kondansatör (meksefe) 

Sekonder devre elemanları şunlardır: Endüksiyon bobinindeki sekonder sargılar (burada yüksek gerilim oluşur), yüksek gerilim (buji) kabloları, tevzi makarası, bujiler. 

Akü ve kontak anahtarından (IGN Ucu) gelen 12 voltluk gerilim, ateşleme bobininin primer (birincil) sargılarından geçer ve platin kontaklarından şasiye bağlanarak devresini tamamlar. Primer sargılardan geçen bu akım, sargıların içinde manyetik alan oluşturur. 

Primer (birincil) sargılarda oluşan manyetik alan, sargıların elektrik beslemesi kesildiğinde, sekonder sargılarda yüksek gerilim oluşmasını sağlar. Dikkat: Akım verildiğinde değil, akım kesildiğinde sekonder sargıda yüksek gerilim oluşur (Faraday Kanunu). Oluşan bu yüksek gerilim (20-30 bin volt), bujilere gönderilerek kıvılcım oluşturulmasını sağlar. Primer sargıların akımı, platin kontaklarının açılması ile  kesilir. Ateşleme sisteminin en önemli sorunu ve gelişim alanı, primer akımının nasıl kesileceğiyle ilgilidir.

Video: İçerik;

Klasik ateşleme sistemi devresi ve bağlantı şeması

Kontak anahtarı (ateşleme) 15 ucu endüksiyon bobini 15 ucuna bağlı.

Kontak anahtarı 30 (bat) ucu akü beslemesine bağlı.

Distribütörlü Ateşleme Sisteminin Dezavantajları Nelerdir?

Distribütörlü ateşleme sistemi eski tip (2000 yılı öncesi) araçlarda kullanılmış bir sistemdir. Distribütörlü ateşleme sistemi mekanik olarak çalışan bir çok parçadan oluşmaktadır. Sistemin mekanik ağırlıklı olması sebebiyle çok sık arızalanması ve ayar gerektirmesi, buji kıvılcım gücünün istenilen seviyede olmaması, ateşleme avansının da mekanik verilmesi ve avans performansının yeterince hassas olmayışı gibi sebeplerle, yerini daha yeni teknolojilerle donatılmış olan elektronik ateşleme sistemine bırakmıştır. Bugün artık klasik distribütörlü ateşlemeli araçlar üretilmemektedir.

Distribütörlü Klasik Tip Ateşleme Sistemini oluşturan Parçalar Nelerdir ?

1. Batarya (Akü)

2.  Kontak Anahtarı

3. Endüksiyon Bobini (Ateşleme Bobini)

4. Distribütör

5. Bujiler

6. Buji Kabloları

Klasik ateşleme sistemi video:

Klasik distribütörlü elektronik kumandalı (platinsiz, transistörlü) ateşleme video-animasyon anlatım:

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]