Akü Aydınlatma ve Uyarı Sistemleri

Akü Aydınlatma ve Uyarı Sistemleri Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Araç Teknolojisi Dersi Kalfalık Çalışma Soruları
Sinan Tektaş

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Araç Teknolojisi Dersi Kalfalık Çalışma Soruları 

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır.

 Sorular Megep Modüllerinden              Alınmıştır.

1. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden devre elemanı hangisidir?

A ) Alternatör B ) Regülâtör C ) Distribütör D ) Akü 

2. Aşağıdakilerden hangisi akü parçalarından değildir?

A ) Seperatör B ) Elektrolit C ) Platin D ) Plakalar

3. Aşağıdakilerden hangisi akü üzerinde yapılan kontrollerden değildir?

A ) Gözle kontrol B ) Yükseklik kontrol C ) Yoğunluk kontrol D ) Kapasite kontrolü

4. Tam şarjlı bir akünün yoğunluğu ne olmalıdır?

A ) 1,140 B ) 1,170 C ) 1,200 D ) 1,280

5. Akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

A ) Yeşil B ) Sarı C ) Siyah D ) Kırmızı

6. Genellikle batarya kutusu üzerindeki marka yazısının sağına…(pozitif)……kutup başı konur.

7. Pozitif ve negatif plakalar arasına yalıtkan olarak……(seperatör)………yerleştirilir.

8. Gözler içersindeki elektrolit seviyesi plakaların …(1.5cm)……...cm üzerinde olmalıdır.

9. Elektrolit yoğunluğuna göre bataryanın şarj durumu hakkında bilgi sahibi olmaya …(yoğunluk kontrolü)…………. denir.

10. Elektrolitin yoğunluğu ……(hidrometre)……….. ile ölçülür.

11. Akünün yoğunluk kontrolü hangi ölçme cihazı ile yapılır?

A) Termometre B) Ohmetre C) Hidrometre D) Ampermetre

12. Türkiye iklim şartlarında kullanılacak akülerin yoğunluk değeri ne kadar olmalıdır?

A) 1,280 B) 1,250 C) 1,290 D) 1,400

13. Akü elemanları arasında kimyasal bakımdan bir fark varsa akü hangi durumdadır?

A) Deşarj olmuş akü B) Şarjlı akü C) Yarım şarjlı D) Az şarjlı

14. Aşağıdakilerden hangisi akü şarj etme metotlarındandır?

A) Yavaş şarj B) Normal Şarj C) Çabuk şarj D) Hepsi 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

15. Aküye, bir DC güç kaynağından akım verme işlemine …(şarj)…. denir.

16. Akünün bir alıcıya akım vermesi işlemine ……(deşarj)……denir.

17. Normal şarjda şarj akımı akü kapasitesinin…(1/10)…. ile …(1/20)…… si arasında seçilir.

18. Akünün kendi kendine deşarj olmasına……(self deşarj)……denir.

19. Plakalardaki sülfatın sertleşerek, şarjda aktif hale gelememesi durumuna…(sülfatlaşma)…denir.

20. Herhangi bir sebeple akü, araç üzerinden alınacağı zaman önce …(negatif) ....kutup başı daha sonra da …(pozitif)…. kutup başlığı sökülür

21. Oto elektrik tesisatında kullanılan kablolarda hangi malzemeler kullanılır?

A) Plastik B) Bakır C) İpek D) Hepsi 

22. Park lambası veya gösterge devresinde hangi renk kablo kullanılır?

A) Kırmızı B) Mavi C) Sarı D) Siyah

23. Kontak öncesinde hangi renk kablo kullanılır?

A) Kırmızı B) Mavi C) Sarı D) Siyah

24. Gösterge devrelerinde kaç amperlik kablo kullanılmalıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

25. Kabloların birbirine eklenmesi ve takılmasında kullanılan parçalara ne denir?

A) Ampul B) Sigorta C) Soket D) Hepsi

26. Aşağıdakilerden hangisinde soket kullanılır?

A)Sis farlarında B) Kapı kilitlerinde C) Kontak anahtarında D) Hepsi 

27. Aşağıdakilerden hangisi otomobil elektrik tesisatlarında kullanılan devre elemanlarındandır?

A) Şalterler B) Soketler C) Ampuller D) Hepsi 

28. Elektrik sistemlerinde istendiği anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya yarayan devre elemanı hangisidir?

A) Şalterler B) Soketler C) Ampul D)Kablo

29. Yapılarına göre şalterler kaç gruba ayrılırlar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

30. Oto elektrik sisteminde kullanılan ampuller yapım farklılıklarına göre kaç gruba ayrılırlar?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 4

31. Oto elektrik tesisatında kullanılan ampuller güçleri bakımından kaç grupta incelenir?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

32. Gösterge lambalarında kaç wattlık ampul kullanılır?

A) 3-5 Wattlık B) 0,5-1,5 Wattlık C) 15-32 Wattlık D) 3 Wattlık

33. Kısa farlarla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur?

I. Ampul flamanı odak merkezinden uzaktadır.

II. Ampul flamanı odak merkezindedir.

III. 55-100W gücünde yapılırlar.

IV. Yapısında ampul, reflektör ve mercekten oluşur.

A) I-III-IV B)II-III-IV C) III-IV D) I-II

34. Uzun farlarla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur?

I. Ampul flamanı odak merkezindedir.

II. 100-200 m mesafeyi aydınlatacak kapasitede olmalıdır.

III. Gösterge panelindeki ikaz lambası mavi renktedir.

IV. Ana elektriği röle üzerinden alır.

V. Tesisat da 0,75 – 1 mm²’lik kesitinde kablolar kullanılmaktadır.

A) I-III-IV B) II-III-IV C) III-IV D) I-II

35. Far seviye ayarında nelere dikkat edilmelidir?

I. Aracın yakıt deposu vb. ağırlıkları kontrol edilmelidir.

II. Tekerlek hava basıncı kontrol edilmelidir.

III. Şerit metre, kalem, kâğıt, tornavida, araçla beraber düz bir duvar gereklidir.

IV. Seviye ayarı, farların arkasında ayar vidalardan ayarlanmaktadır.

A) I-III-IV B) II-III-IV C) III-IV D) Hepsi 

36. Basit bir sis far devresinde hangi elemanlar yer almaktadır?

I. Ön ve arka sis lambaları

II. Kontak anahtarı

III. Sis far gösterge lambası

IV. Sigorta

V. Kablo tesisatı

A) I-III-IV B) II-III-IV C) Hepsi D)I-II

37. İç aydınlatma devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. İç aydınlatma lambalarını on/off kapı otomatlarıyla çalışmaktadır.

II. 3-5W gücünde ampuller kullanılmaktadır.

III. Yalıtılmış veya sof it ampuller kullanılmaktadır.

IV. Tesisatlarda 5 mm² kesitli kablolar kullanılmaktadır.

A) I-III-IV B) II-III-IV C) III-IV D) Hepsi

38. Kısa far tesisatsı kurulmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

I. Emniyet kurallarına azami uyulmalıdır.

II. Kısa far, far anahtarı, röle, ikaz lambası, sigorta, tesisat kabloları vardır.

III. Akü kutup başı sökerken önce (+) sökülmelidir.

IV. Tesisatı kurduktan sonra far anahtarı açılarak, kontrol edilmelidir.

A) I-II-III-IV B) II-III-IV C) I-III-IV D) I-II-III E)II-IV

39. Kısa far tesisatı kurulmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

I. Uzun far çalışmıyor ise; ampule, sigortaya ve rölesine bakılmalıdır.

II. Uzun far sürekli yanıyor ise, tesisat da kısa devre olabilir.

III. Uzun far devresi ana cereyanı röle üzerinden alır.

IV. Sigorta sık sık atıyor ise daha büyük sigorta takılmalıdır.

A) I-III-IV B) II-III-IV C) I-II-III D) I-II-III-IV E)Hepsi

40. İç aydınlatma tesisatı kurulmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

I. Lambası yanmıyor ise önce sigortaya ve ampule bakılmalıdır.

II. Lambaya gerilim geldiği ohmmetre ile tespit edilir.

III. Devre tesisatında kısa devre olup-olmadığını voltmetre ile tespit edilir.

A) I-II-IV B) I-IV C) I-II-III D) II-III-IV E)Hepsi

41. Aşağıdaki aydınlatma tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Far ampullerini söküp-takarken cam kısmından çıplak elle tutulmamalıdır.

II. Akü kutup başlarını sökerken önce (-) ucu sökülmelidir.

III. Kablo bağlantılarında açıklık, gevşeklik ve paslı olmamalıdır.

IV. Röle ve sigorta değerleri katalog değerlerinde olmalıdır.

A) I-II-IV B) I-IV C) I-II-III D) Hepsi 

42. Aydınlatma devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Far güçleri 35-55W gücünde olmalıdır.

II. Gösterge lamba güçleri 1,5 W değerindedir.

III. Far kablo tesisatlarını kısa tutabilmek için röle kullanılmalıdır.

A) I-III B) II-III C) I-III D) Hepsi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

43. (D )Havalı,motorlu ve elektromanyetik olmak üzere üç ana çeşidi vardır.

44. (Y )Kornalar yüksek akım çektikleri için gerilim düşürücü sigorta kullanılır.

45. (D )Korna devre tesisatlarında 1,5-2,5 mm² ‘lik kablolar kullanılır.

46. (Y )Elektromanyetik kornalarda indüklenmeyi önleyici kondansatör ve direnç kullanılır.

47. Park ve plaka lambaları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Park lambaları kırmızı renktedir.

II. Plaka lambaları beyaz renktedir.

III. Gösterge lambaları 0,5-1,5W ampuller kullanılır.

IV. Yüksek akım çektikleri için 15 A sigorta kullanılır.

A) I-II-IV B) I-IV C) I-II-III D) II-III-IV

48. Sinyal lambaları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Sinyal lamba camı beyaz veya sarı renktedir.

II. Araçlarda sinyal anahtarı olarak çok kontaklı selektör kolları kullanılır.

III. Manyetik veya termik flaşörler kullanılır.

A) I-III B) II-III C) I D) I-II-III 

49. Dörtlü flaşör devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Aracın arızalandığında durması veya mecburi park etme durumlarında kullanılır.

II. Aracın tehlikeli bölgesi ne taraf ise o tarafın sinyallerini çalıştırır.

III. Dörtlü flaşör anahtarı, sinyal lambası, kablo tesisatı devre elemanlarıdır.

IV. Tesisatta 15 A sigorta kullanılmalıdır.

A) I-III B) I-II C) I-II-III D) II-III-IV

50. Geri vites devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. 30 m ileriden rahatça görülmelidir.

II. 15 W ampul kullanılmalıdır.

III. 1 mm² lik kesitte kablo kullanılmalıdır.

IV. Geri vites müşiri, geri vites ampulü, sigorta, kablo tesisatı devre elemanlarıdır.

A) I-II-III-IV B) I-II C) I-II-III D) II-III-IV

51. Fren devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Stop lambalarında 10 W gücünde ampuller kullanılır.

II. Yüksek akım çektiği için 2,5 mm² kesitinde kablo kullanılır.

III. Stop lambasına kumanda fren müşiri ile yapılmaktadır.

A) I B) II C) III D) Hepsi

52. Korna devre tesisatı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Havalı, motorlu ve elektromanyetik olmak üzere üç ana çeşidi vardır.

II. Elektromanyetik kornalarda indüklenmeyi önleyici kondansatör ve direnç kullanılır.

III. Yüksek akım çektiği için gerilim düşürücü sigorta kullanılır.

IV. Devrede 1,5-2,5 mm²lik kablolar kullanılmalıdır.

A) I-IV B) I-II –IV C) I-II-III D) II-III-IV

53. Park ve plaka lambaları yanmıyor ise muhtemel sebepleri nelerdir?

I. Açma/kapama anahtarı

II. Sigorta

III. Ampul

IV. Röle

A) I-IV B) I-II –IV C) I-II-III D) I-II-III-IV 

54. Sinyal lambaları sürekli yanıyor ise muhtemel sebepleri nelerdir?

I. Kısa devre var.

II. Anahtar kontakları ark yapmış.

III. Ampulü patlamış.

IV. Sigortası atmış

A) I-II -IV B) I-II C) I-II-III D) II-III-IV

55. Geri vites lamba devresi kurarken yapılan işlemlerin hangileri doğrudur?

I. Geri vites lambası, müşiri, sigortası vardır.

II. Emniyet kurallarına dikkat edilmelidir.

III. Ampule elektrik geldiğinde lamba yanmıyor ise ampulü yenileyiniz.

IV. Araç geri viteste iken yanmalıdır.

A) I-II B) I-II-IV C) I-II-III D) I-II-III-IV 

56. Fren lambası çalışmıyor ise muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

I. Sigorta

II. Röle

III. Ampul

IV. Geri vites müşiri

V. Sinyal flaşör

A) I-II B) I-II –III C) I-II-IV D) Hepsi

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız..

57. Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanına…(sigorta)….denir.

58. Düşük bir voltaj ve akım kullanarak daha yüksek bir voltaj ve akımı kontrol etmemizi sağlayan devre elemanına…(röle)…denir.

59. Arızalı sigortayı …(aynı amper). değerindeki bir yeni sigorta ile değiştirilir.

60. Avometreler …(anolog)… ve …(dijital).. olmak üzere iki çeşit yapılmıştır.

61. Bir elektrik devresinden geçen akım devre elemanlarını dolaşmak yerine kısa yoldan geçmesine …(kısa devre).. denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

62. (D )Stop lamba sensörü frenlere basıldığını tespit etmek için kullanılır.

63. ( D)Akıllı farlarda ön ve arka akslarında bulunan sensörler aracın eğimindeki değişiklikleri algılar ve değişimleri kontrol ünitesine aktarırlar.

64. (Y )Akıllı Far sisteminde araç hızı arttığı zaman daha az mesafe aydınlatılmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

65. ( D)Park sensörü geri manevrada güvenli park etmesini sağlar.

66. ( Y)Park sensörü bütün vites konumlarında aktiftir.

67. (Y )Araç engele yaklaştıkça uyarı sesi azalır.

68. Aşağıdakilerden hangisi akü parçalarındandır?

A) Seperatör B) Plakalar C) Elektrolit D) Hepsi

69. Akü içersindeki elektrolit plakaların neresinde olmalıdır?

A) Altında B) Üzerinde C) Ortasında D) Hizasında

70. Akü kontrol gözünde akünün şarj edilmesi gerektiğini gösteren renk hangisidir?

A) Sarı B) Yeşil C) Siyah D) Hiçbiri

71. Hidrometrede bataryanın şarjsız olduğunu hangi renk gösterir?

A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi D) Yeşil

72. Saf sülfirik asit kullanılarak 40 kg elektrolit hazırlamak için gerekli asit miktarını bulunuz?

A) 24,4 kg B) 15,6 kg C) 13,2 kg D) 34,6 kg

73. 1,260 yoğunluğunun bome karşılığını bulunuz?

A) 32 B) 34 C) 30 D) 26

74. 60 Ah şarjsız bir akü 5 Amper’lik şarj akımıyla kaç saatte şarj edilir?

A) 4 saat B) 6 saat C) 9 saat D) 12 saat 

75. Marş kablolarını kablo kesiti kaç mm² olmalıdır?

A) 2,5 mm² B) 4 mm² C) 10 mm² D) 35-150 mm² 

76. Gösterge devrelerinde kullanılan ampullerin gücü kaç Watt’tır?

A) 0,5-1,5 Watt B) 3-5 Watt C) 21-32 Watt D) 55-100 Watt

77. Elektrik sistemlerinde istendiği anda elektrik devrelerini açmaya ve kapatmaya yarayan devre elemanı hangisidir?

A) Şalterler B) Soketler C) Ampul D) Kablo

78. Aşağıdaki parçalardan hangisi park sensörüne aittir?

A) Kontrol ünitesi(beyin) B) 4 ultrasonik dalga sensörü C) Sesli uyarıcı (hoperlör) D) Hepsi 

79. Frenlere basıldığını tespit etmek için kullanılan sensör hangisidir?

A) Far sensörü B) Stop lambası sensörü C) Lambda sensörü D) Park sensörü

80. Aşağıdakilerden hangisi stop lambası devre elemanıdır?

A) Sigorta B) Fren müşiri C) Stop lambaları D) Hepsi 

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]