Otomotivde Aktivatör Aktör Uygulayıcılar Nedir?

Sinan Tektaş

Aktivatör-Aktör Nedir? Araçlarda Tüm Aktivatörler

Motorlu araçlar'da bir işi veya bir hareketi yerine getiren, kendisine ulaştırılan enerjiyi, harekete dönüştüren ve bir mekanizmayı (sistemi) çalıştıran-kumanda eden aygıtlara aktivatör denir. Otomotivde kullanılan tüm aktivatörler aşağıda listelenmiştir.

Motorlu araçlar'da bir işi veya bir hareketi yerine getiren, kendisine ulaştırılan enerjiyi, harekete dönüştüren ve bir mekanizmayı (sistemi) çalıştıran-kumanda eden aygıtlara aktivatör denir. Otomotivde kullanılan tüm aktivatörler aşağıda listelenmiştir. 

Aktivatörler - Aktörler Uygulayıcılar 

Otomotivler de motorun veya diğer sistemlerin çalıştırılması ve yönetilmesi için, ECU'ler tarafından kumanda edilen tüm donanım ve parçalara "aktivatör-aktör" denir. Otomotivde aktivatörler için “uygulayıcılar” terimi de kullanılabilir. Aktivatör, aktive edici, çalışmayan bir sistemi çalışır hale getiren donanım. 

Araçların motorlarında önemli birer parça haline gelen sensörleri hepimiz artık sıkça duyuyoruz. 

Peki araçlarda aktivatör nedir? Aktivatör araçlarda, beyinden aldığı sinyallerden sonra harekete geçen parçalardır.

Aktivatör Nedir? Sensör Nedir? Sensör Nedir?

  • Aktivatörler (aktörler) uygulayıcılardır. 
  • Sensörler ise algılayıcılardır. 
  • Elekronik kontrol üniteleri(ECU) ise yöneticilerdir.

Aktivatörler bir enerjiyi (basınç, vakum, elektrik vb.) kullanarak bir işi yerine getirir. Aktivatörlerin çalışması için bir kontrol sinyali veya bir enerji kaynağı gereklidir. 

Enerji kaynağı: elektrik, hava basıncı, vakum, yağ basıncı veya insan gücü olabilir. Aktivatör, kendisine ulaşan enerjiyi kullanarak bir hareket üretir, bu hareket doğrusal olabileceği gibi dairesel de olabilir. Aktivatörler (aktörler) mekanik olarak çalıştırılabileceği gibi, elektronik olarak (bilgisayar-yazılım) ile de çalıştırılabilir.

Motorlu araçlarda ECU kumandasında iş yapan tüm elemanlar, aktivatörler-aktörler olarak kabul edilmektedir. Otomotivde aktivatörler mekanik olarak çalıştırılabileceği gibi, Elektronik kontrol ünitesi (ECU) kumandasında da çalışabilir. 

ECU kumandasında çalışan: manyetik (selenoid) valfler, elektropnömatik valfler, elektrohidrolik valfler, röleler, elektrik motorları vb elementlerdir. 

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]