2016 / 2017 TRAFİK SORU VE CEVAPLARI

Sinan Tektaş


                                          TRAFİK SORU VE CEVAPLARI
TRAFİK SORULARINA BAŞLAMADAN ÖNCE SİZE BAŞARILAR DİLİYORUM


SORU VE CEVAPLARI PEKİŞTİREREK BUNDAN DAHA İYİ ANLAM ÇIKARMANIZI UMUYORUM 
Soru 1

trafik soru 1Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A) Tali yol
B) Geçiş yolu
C) Bağlantı yolu
D) Bölünmüş yol
Doğru Cevap D
Soru 2
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A) Minibüs
B) Tramvay
C) Kamyonet
D) Arazi taşıtı
Doğru Cevap A


Soru 3
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Doğru Cevap D

Soru 4
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir? 
A) Geri dönmesini
B) Motoru durdurmasını
C) Harekete hazırlanmasını
D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Doğru Cevap C


Soru 5ı
trafik soru 5Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Kavşağa 50 m kaldığını
B) Asgari (en az) hız sınırını
C) Azami (en yüksek) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Doğru Cevap C

Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? trafik soru 6
A) Kasisli yola girileceğini
B) Yolda çalışma olduğunu
C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Doğru Cevap A

Soru 7
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
trafik soru 7
A) Kavşağa
B) Köprüye
C) Tali yola
D) Demir yoluna
Doğru Cevap B

Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? trafik soru 8
A) Mopet yolunu
B) Bisiklet yolunu
C) Mopetin giremeyeceğini
D) Motosikletin giremeyeceğini
Doğru Cevap C


Soru 913 Şubat 2016 2.Grup Trafik Ehliyet Sınav Soruları
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Doğru Cevap B

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır? 
A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C) Hız azaltmak için frene basılması
D) Ters yönden yola girilmesi
Doğru Cevap D

Soru 11


Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? trafik soru 11
A) 50
B) 70
C) 80
D) 90
Doğru Cevap ASoru 12
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Takip mesafesi kuralına uyulması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Doğru Cevap B


Soru 13
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. trafik soru 13
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A) 35
B) 50
C) 70
D) 140
Doğru Cevap A


Soru 14
trafik soru 14Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Doğru Cevap B


Soru 15
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? trafik soru 15

A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) At arabası
Doğru Cevap A


Soru 16
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında .......... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
Doğru Cevap ASoru 17
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması
B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Doğru Cevap DSoru 18
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
Doğru Cevap ASoru 19
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A) Kasko sigortası
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C) Zorunlu deprem sigortası
D) Hırsızlık sigortası
Doğru Cevap B
Soru 20

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Doğru Cevap C

Yorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]