-->

2016 / 2017 İLK YARDIM SORU VE CEVAPLARI

Sinan Tektaş

İLK YARDIM SORU VE CEVAPLARI
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? 
A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Doğru Cevap 

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? 
A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Solunum sistemi
Doğru Cevap B
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz
A) Kırıkların tespit edilmesi
B) Dolaşımın değerlendirilmesi
C) Solunumun değerlendirilmesi
D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Doğru Cevap A
Soru 4
• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Doğru Cevap C
Soru 5ı
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
Doğru Cevap D
Soru 6
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurgasında kırık olan
B) Kaburgasında kırık olan
C) Birinci derece yanığı olan
D) Kolunda yara ve kırık olan
Doğru Cevap A
Soru 7
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A) Burun kanamaları
B) Atardamar kanamaları
C) Kılcal damar kanamaları
D) Toplardamar kanamaları
Doğru Cevap B
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Doğru Cevap C
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A) Rastgele hareket ettirilmesi
B) Hava yolu açıklığının sağlanması
C) Kanama varsa, hemen durdurulması
D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Doğru Cevap A
Soru 10
I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Doğru Cevap D
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A) Kürek kemiği
B) Ön kol kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Köprücük kemiği
Doğru Cevap B
Soru 12
Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dik oturuş
B) Sırtüstü yatış
C) Baş geride yarı oturuş
D) Yarı yüzüstü yan yatış
Doğru Cevap D
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
A) Kendi can güvenliğini riske atması
B) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Doğru Cevap CYorumlar
Uyarı:
1.Yorum yaparken saygı çerçevesinden çıkmayın
2.Küfür Hakaret Siyasi propaganda içerikli yorum yapmak yasaktır.
3. Her ne şekilde olursa olsun, özel iletişim bilgilerinizi paylaşmayın, fark edildiğinde kesinlikte silinecektir, www.sinantektas.com.

Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]